วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ต้นไม้ตามราศี

ปลูกต้นไม้ตามราศีตามพลังธาตุ : ดิน, น้ำ, ลม, ไฟ

ธาตุดิน (มังกร, พฤษภ, กันย์ )
ราศีมังกร เบอร์ 1
ไม้มงคลที่ควรปลูกคือ
1.แก้ว
2.วาสนา
3.โป๊ยเซียน
4.กุหลาบ
ไม้เหล่านี้จะเสริมความร่ำรวย รุ่งเรือง ทำให้เกิดโชคลาภ วาสนา ให้กับตนเอง และลูกหลาน
และไม้มงคลเพื่อเสริมดวงชะตา คือ
1.ต้นไผ่ = ความอดทนความเป็นนักสู้
2. ราชพฤกษ์ หรือต้นคูณ = ความรุ่งเรือง
3.ต้นจำปี = ความร่มเย็น

ข้อแนะนำ : ห้ามปลูกตรงทางเข้าประตูรั้วด้านหน้า เพราะเป็นการทำให้ปากมังกรอับจน ควรจะปลูกด้านข้าง หรือ ด้านหลัง หรือบริเวณรอบๆ
*********************************************
ราศีพฤษภ เบอร์ 2ไม้
มงคลที่ปลูกคือ
1. ต้นโมก = ความสุขความบริสุทธิ์สดใส และคุ้มกันภัย
(ปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านและควรปลูกในวันเสาร์)
2. ต้นแก้ว = โชคลาภ คนในบ้านจะมีความดี มีคุณค่าสูง
(ควรปลูกทางทิศ ตะวันออกและควรปลูกในวันพุธ)
3. ส้มโอ = ความอุดมสมบูรณ์
*********************************************
ราศี กันย์ เบอร์ 3
ไม้มงคลคือ
1.สนฉัตร = มีเกียรติและความสง่า ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป
(ควรปลูกทางทิศเหนือและปลูกในวันเสาร์เพื่อเป็นศิริมงคล)
2.ต้นคูน(ราชพฤกษ์) = เสริมให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและบารมี
3.เฟื่องฟ้า = ความสดใส เบิกบาน มีชีวิตที่เฟื่องฟู
4.โป๊ยเซียน = นำมาซึ่งโชคลาภ
5.ขนุน = บ้านจะหนุนเนื่อง บุญบารมี เงินทอง จะมีคนเกื้อหนุน และอุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือ
6.มะยม = คนจะได้นิยมชมชอบนับหน้าถือตา
*********************************************
ธาตุน้ำ (กรกฎ, พิจิก, มีน)
ราศีกรกฎ เบอร์ 1
ไม้มงคล
1. ต้นชมพู่ = ช่วยให้อุดมทรัพย์ มั่งมีเงินทอง
2. ต้นวาสนา = วาสนาสูงส่ง ทำให้ผู้ปลูกมีบุญ มีโชควาสนาที่ประเสริฐ เกิดความสุข สมหวัง
3. ต้นพลูด่าง = นำพามาซึ่งความร่มเย็น
4.เฟื่องฟ้า = ช่วยเสริมให้ชีวิตสดใสเบิกบาน
5.กล้วยไม้ = ให้โชคลาภ ดอกที่สวยงาม จะทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้พบเห็น และเชื่อว่าจะ ทำให้คนในบ้านมีจริยธรรม
*********************************************
ราศีพิจิก เบอร์ 2
ไม้มงคลคือ
1.พวงแสด = ชีวิตที่สว่างไสว
2.เฟื่องฟ้า = สดใสเบิกบาน
3.ว่านสี่ทิศ = ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ต่างถิ่น ในทิศใดก็จะแคล้วคลาด ปลอดภัย และมีแต่ผู้ให้ความช่วยเหลือ4.ปาล์ม = รุ่งเรือง
5.เบญจมาศ = รุ่งเรืองมั่นคง
6.ขนุน = รุ่งเรืองมั่นคง บุญบารมี เงินทอง จะมีคนเกื้อหนุน และอุดหนุนจุนเจือ ขนุน *********************************************
ราศีมีน เบอร์ 3
ไม้มงคลคือ
1.เฟื่องฟ้า = เสริมความร่ำรวย ชีวิตที่รุ่งเรือง สดใสเบิกบาน
2. กล้วยไม้ = เสริมความร่ำรวย รุ่งเรือง และให้โชคลาภ ทำให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไป ทำให้คนในบ้านมีจริยธรรม
3.วาสนา = ทำให้ผู้ปลูกมีบุญ มีโชควาสนาที่ประเสริฐ เกิดความสุข สมหวัง
( ถ้าสามารถปลูกได้สวยงามและออกดอก เชื่อว่าจะทำให้มีโชคลาภ ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวัง)
4. โมก = ให้พลังอำนาจ
5.กล้วย = เสริมบารมีคุ้มครองบริวารและลูกหลาน
6.มะม่วง = เสริมบารมีคุ้มครองบริวารและลูกหลาน*********************************************
ธาตุลม (ตุลย์ , กุมภ์, เมถุน)
ราศีตุลย์ เบอร์ 1
ไม้มงคล คือ
1.ต้นโกสน = เสริมให้มีบุญบารมี ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข
2.หมากแดง = เสริมให้มีบุญบารมี ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข
3.ปาล์ม = เสริมให้มีบุญบารมี ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข
4.จำปี = จะทำให้ชีวิตสดใสการงานก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควร มีแต่ความรุ่งเรือง ปราศจากปัญหาใดๆ
5.จำปา = เพื่อให้มีแต่คนรัก
6.พลูด่าง= เสริมให้มีบุญบารมี ช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข
7.เฟิร์นข้าหลวง = นำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศแก่ผู้ปลูก*********************************************
ราศีกุมภ์ เบอร์ 2
ไม้ที่ควรปลูกคือ
1.ต้นเข็ม = เสริมพลังความฉลาดเฉียบแหลม
2.เฟื้องฟ้า = สร้างคุณค่าของชีวิตให้สูงขึ้น แสดงถึงชีวิตที่สดใสเบิกบาน สว่าง รุ่งเรือง และความก้าวไกลแห่งชีวิต
3.บอนไซ = ความแข็งแกร่ง อดทน ปลูกบริเวณสวนหน้าบ้าน โรงงาน หรือร้านค้าของตน เพื่อเป็นศิริมงคลให้เกิดความมั่นคั่ง รุ่งเรือง และมีชีวิตที่ยืนยาว
*********************************************
ราศีเมถุน เบอร์ 3
ไม้มงคลคือ
1.ต้นกุหลาบ = จะเกิดความสง่าภาคภูมิ จะทำให้คนในบ้านมีคุณค่าแห่งชีวิตที่สูง
2.ต้นโป๊ยเซียน = เป็นไม้เสี่ยงทาย ถ้าปลูกออกดอกได้มากกว่า 8 ดอก ผู้ปลูกและคนในบ้านจะมีโชคลาภ และช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข
3.ต้นโมก = จะทำให้เกิดความสุข ความบริสุทธิ์ และความสดใส
4.ต้นทับทิม = เพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นของชีวิต
5.ต้นเข็ม = ควรปลูกเป็นร่องตรงประตูบ้าน หรือสองฝากทางเข้าบ้านจะทำให้ชะตารุ่งเรือง อุปสรรคและปัญหาไม่กล้ำกลาย
*********************************************
ธาตุไฟ (เมษ,สิงห์,ธนู)
ราศีเมษ เบอร์ 1
ไม้มงคลคือ
1.ต้นมะยม = เพื่อให้คนนิยมชมชอบ พลังช่วยหนุนให้ชาวราศีเมษประสบความสำเร็จในชีวิต และในหน้าที่การงาน
2.ต้นมะขาม = เพื่อให้ผู้คนเกรงขาม ให้ความนับถือ พลังช่วยหนุนให้ชาวราศีเมษประสบความสำเร็จในชีวิต และในหน้าที่การงาน
3.ต้นเฟื่องฟ้า = เพื่อความร่ำรวย สว่างไสว และสดใสเบิกบาน
*********************************************
ราศีสิงห์ เบอร์ 2
ไม้มงคลคือ (ควรเป็นต้นไม้ให้ความร่มรื่น)
1.กล้วยไม้ = ดอกสวยของกล้วยไม้ย่อม เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็น จึงถือเคล็ดที่ว่าการปลูกกล้วยไม้จะทำให้เกิดความประทับใจแก่บุคคลทั่วไป
2.ต้นกล้วย = อุดมสมบูรณ์
3.ต้นปาล์ม = มั่นคง
4.ต้นหมากแดง = ร่มเย็น
5.ต้นไทร = ร่มเย็น
6.ต้นโมก = ร่มเย็น
7.ขนุน = จะหนุนเนื่อง บุญบารมี เงินทอง มีคนเกื้อหนุน และอุดหนุนจุนเจือ
8.จำปี = ดอกสีขาวบริสุทธิ์มีกลิ่นหอม จะทำให้ชีวิตสดใสการงานก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควร มีแต่ความรุ่งเรือง ปราศจากปัญหาใดๆ
9.โป๊ยเซียน = เพื่อเสริมความร่ำรวย รุ่งเรือง เป็นไม้เสี่ยงทาย เชื่อว่าถ้าออกดอก 8 ดอกแล้วจะทำให้มีโชคลาภ
*********************************************
ราศีธนู เบอร์ 3
ไม้มงคล คือ
1.อ่างบัว = จะทำให้เกิดความบริสุทธิ์ เบิกบาน ทำให้คนในครอบครัวมีความห่วงใยผูกพันธ์กัน
2. เฟิร์นข้าหลวง = จะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศแก่ผู้ปลูก
3. แก้ว= ช่วยกระจายอุปสรรคปัญหาออกไปจากชีวิต
4.พลูด่าง = จะช่วยเสริมโชคลาภ ช่วยให้ชีวิตช่วงที่ตกต่ำกลับดีขึ้นมาก
6. โป๊ยเซียน = จะช่วยเสริมโชคลาภ ช่วยให้ชีวิตช่วงที่ตกต่ำกลับดีขึ้นมาก
7. โป๊ยเซียน = จะช่วยเสริมโชคลาภ ช่วยให้ชีวิตช่วงที่ตกต่ำกลับดีขึ้นมาก
8.ต้นลั่นทม = จะช่วยเสริมโชคลาภ ช่วยให้ชีวิตช่วงที่ตกต่ำกลับดีขึ้นมาก
9.ต้นแก้ว = จะช่วยเสริมโชคลาภ ช่วยให้ชีวิตช่วงที่ตกต่ำกลับดีขึ้นมาก *********************************************
อ้างอิง : http://www.propertyth.com/garden/doo.php?id=163

ไม่มีความคิดเห็น: